Wouter Verhoeven

Filmmaker Wouter Verhoeven met David (jungle Bolivia)

The Loving Heart is een testament van wat ik van 1999 tot 2010 in de wereld gezien heb. Tijdens intensieve filmopdrachten van vier tot zes weken verbleef ik vooral bij arme mensen in ontwikkelingslanden. Ik beleefde hun gastvrijheid, zag hun levenskracht, hoop en liefde, maar werd ook diep geraakt door de grote verschillen en onrecht.

In Ecuador zag ik een jongen van zes jaar, thuis stervend op bed. Zijn ouders hadden geen geld voor een operatie, terwijl iets verderop in hetzelfde land door een Amerikaanse multinational voor miljarden dollars olie uit de jungle wordt gehaald. De rijkdom is er, maar hoe wordt deze verdeeld?
Muhammad Yunus zegt in de film: ‘Alle mensen hebben een ongelimiteerd potentieel. Maar het is de maatschappij die bepaalt wie kansen krijgt. En wie niet.’ 
                                                                                                                                                                                                                                              Wijzelf zijn de maatschappij. Wijzelf kunnen deze situatie veranderen. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Ik geloof in het creëren van gemeenschap door film. Met The Loving Heart wil ik ogen en harten openen. Het bewegende filmbeeld is een middel tot bewustzijn en verbinding.
Als jij dit ook belangrijk vind, help dan mee! Samen kunnen we de wereld vormgeven zoals we willen. Een wereld zonder armoede is echt mogelijk.
Wouter Verhoeven
filmmaker
Hieronder vind je een interview dat ik in november 2012 had bij Omroep Max: